Κατάλογος Εργασιών : Crawler to gather data. -- 2 - Crawler with keywords