Κατάλογος Εργασιών : Crack DES key - crack a bot i had made