Κατάλογος Εργασιών : Craigs List / Backpage Ad Poster Needed - Craigs list Ad Posting - 25 ads per day - 7 days a week - multiple cities