Κατάλογος Εργασιών : Count of shares - count up in apple motion