Κατάλογος Εργασιών : Correct PHP errors and Filter IP according to HOST name - correct problem of js and another in magento