Κατάλογος Εργασιών : Correct OCR-ed emails - Correct parsing of json data

Εργασίες που αρχίζουν με χαρακτήρες