Κατάλογος Εργασιών : Correct my E-commerce store toppings plugging and absence of Add to Cart Button. - Correct my Printing code