Κατάλογος Εργασιών : correct 2 excel formulas - correct a blurry image

Εργασίες που αρχίζουν με χαρακτήρες