Κατάλογος Εργασιών : correction app issues and new development - Correction de texte - français