Κατάλογος Εργασιών : Correct small python mail script - correct some errors on my website with 2 days

Εργασίες που αρχίζουν με χαρακτήρες