Κατάλογος Εργασιών : Correcting issues with Asterisk Server - repost - correcting some errors in the source of toeflpay.com