Κατάλογος Εργασιών : Cordova/PhoneGap App - Core API Data Build