Κατάλογος Εργασιών : copywriting Hindi and English - Copywriting in Polish and Translation from German & English to Polish