Κατάλογος Εργασιών : can you work on the following? and how much? - Can you write a Documentary script?

Εργασίες που αρχίζουν με χαρακτήρες