Κατάλογος Εργασιών : Can you give me chance for you to work with me - Can you help me create a project like dudamobile.com, or a similar project.