Κατάλογος Εργασιών : camview - Can any one help me to configure this wcf project ?