Κατάλογος Εργασιών : Core php part 4 - Core PHP site corrections