Κατάλογος Εργασιών : core php expert needed to fix some issue - core php part 3