Κατάλογος Εργασιών : copy writing about software localization AE - Copy writing for 10 landing pages targeting small businesses