Κατάλογος Εργασιών : Copywriting for a community web site - Copywriting for a construction website - Must have construction knowledge.