Κατάλογος Εργασιών : Copywriting for office equipment website - copywriting for Recruitment website and Sales brochure