Κατάλογος Εργασιών : Copy an image from a printscreen, keeping sme frame and color - basic work - COPY AND ADJUST THIS ROBOT MQL4 TO MQL5