Κατάλογος Εργασιών : copy a magazine cover (color gradient and text only) - Copy a page out of the Wall Street Journal and make it editable.

Εργασίες που αρχίζουν με χαρακτήρες