Κατάλογος Εργασιών : copy & paste - COPY & PASTE Data Entry