Κατάλογος Εργασιών : Convet a Word Document into an Email Template - Convex Hull Implementation using Java + Jruby (chi-shape)