Κατάλογος Εργασιών : Convert VERY SIMPLE PSD to HTML - Convert video file and reduce file size (to be playable on iphone and android devices)