Κατάλογος Εργασιών : Convert Webflow java script to a readable java script - Convert Webpages to Simpler pages with less html