Κατάλογος Εργασιών : Convert PHP code to .net (C# ) . php code consists of just 30 to 40 lines. - Convert PHP Code to PyOpenCL for faster processing