Κατάλογος Εργασιών : Convert Joomla 1.5 (users/forums/remository) to Wordpress - Convert Joomla 1.5 Template to 1.7

Εργασίες που αρχίζουν με χαρακτήρες

Convert Joomla 1.5 (users/forums/remository) to Wordpress Convert Joomla 1.5 Component and Module to work in Joomla 1.7 convert joomla 1.5 component to 2.5 component Convert Joomla 1.5 component to 3.x Convert joomla 1.5 component to joomla 1.7 Convert Joomla 1.5 component to joomla 1.7 component Convert Joomla 1.5 from Table to DIV template Convert Joomla 1.5 Module & Extension to J2.5 & 3.0 Convert Joomla 1.5 module to Joomla 2.5 Convert Joomla 1.5 over to new 2.5 update Convert Joomla 1.5 site and make it static Convert Joomla 1.5 site AND put a Mobile template as well. Convert Joomla 1.5 site content over to new Joomla 2.5 template site Convert Joomla 1.5 site into Joomla 2.5 convert joomla 1.5 site to 2.5 Convert joomla 1.5 site to 3.3 Convert Joomla 1.5 site to Joomla 3 - repost Convert Joomla 1.5 Site to Joomla 3.0 or Current
Convert Joomla 1.5 site to latest version 3 Convert Joomla 1.5 template and website Convert Joomla 1.5 template for Joomla 2.5 Convert Joomla 1.5 template for Joomla 2.5 Convert Joomla 1.5 template for Joomla 2.5 - ongoing work Convert Joomla 1.5 template for Joomla 2.5/3.0 Convert Joomla 1.5 template for Joomla 2.5/3.0 Convert Joomla 1.5 template for Joomla 2.5/3.0 Convert Joomla 1.5 template for Joomla 2.5/3.0 Convert Joomla 1.5 template for Joomla 3.0 Convert joomla 1.5 template into 2.5 Convert joomla 1.5 template into 2.5 Convert joomla 1.5 template into 2.5. Convert Joomla 1.5 template into Joomla 3.1 template Convert Joomla 1.5 template into Joomla 3.1 template - ongoing work Convert Joomla 1.5 template to 1.6 Convert Joomla 1.5 Template to 1.7