Κατάλογος Εργασιών : Calling Startup Investors to Invest in a Tech Startup - Calling UK based charities to make service donation