Κατάλογος Εργασιών : convert background to true white - convert basic code into a function.

Εργασίες που αρχίζουν με χαρακτήρες