Κατάλογος Εργασιών : Convert Android App from TabActivity with Intents to Action Bar Sherlock with tabs - Convert Android app to iOS