Κατάλογος Εργασιών : Continue very simple C# codes (Feelancers understanding French language will be preferred) - continue with project