Κατάλογος Εργασιών : Control de Sim cards - Control efforts - open to bidding