Κατάλογος Εργασιών : Controls written in Delphi XE 6 which will load in Firefox and Safari - Contuation for VBulletin modification and fixes