Κατάλογος Εργασιών : continuation of project - Continuation of Steno Warrior