Κατάλογος Εργασιών : call a c dll from vb - Call a SOAP Function