Κατάλογος Εργασιών : calculation algorythm in three-dimensional linear system of equations - Calculation Form for a website