Κατάλογος Εργασιών : Call Center Agents from Home for US Market - Call Center Application and Project Requirements Document