Κατάλογος Εργασιών : Content locking gateway - Content Managed, media website