Κατάλογος Εργασιών : Content scraper - Content scraping of emails