Κατάλογος Εργασιών : Content re-written - Content republished. Was on joomla 1.0. Need to republish as currently no joomla 1.0 platform