Κατάλογος Εργασιών : Content Writer for a software company's profile and catalog - Content Writer for an Academic Writing Site