Κατάλογος Εργασιών : Contact Management System - Contact management web application (Possibly in Smalltalk Seaside Web Framework)