Κατάλογος Εργασιών : Content Development Strategist for New Q&A Based Social News Platform -- 2 - Content drag and drop :: AJAX, ASP.NET VB, SQL 2005