Κατάλογος Εργασιών : Consultor de ventas para mercados latinoamericanos. - Consultor en inversiones y gestión de riesgos