Κατάλογος Εργασιών : conference recording listening. relate to medicine - Need to finish all in few days - Conference room with screen