Κατάλογος Εργασιών : Cad operator - CAD OR REVIT DRAFTSMAN FOR USA PROJECT BUILDING PROJECT MUST KNOW WOOD FRAMING CONSTRUCTION