Κατάλογος Εργασιών : CAD design 3D solidworks (Part 3) - CAD design for a Roller Skate