Κατάλογος Εργασιών : CAD - design mini hydro turbine - CAD / 3d modeling. Designer. Do not need engineer